SOCIAL

DANCE
Naugachia Dance+ 9308677040
A.D.S
Courier
Goodluck Courier Service 9934039017
Fly Courier service 9431825261
Transport
Maa Annapurna Transport Agency 9334605038
Suraj Transport 9334151678
Azad Transport 9308881503
Agarwal Transport 9934889446
Vijay Road line 9334128627
Hariyana Transport
Janta Transport
Sunrise Transport
Deepak Transport
Gas Service
Devi Gas(Bharat Gas) 06421-222037
Indian Gas 06421-223344
Hotel
Raj Palace Makandpur Chowk 9934452776
Laxmi Hotel(NH31) 9934412351
Bandhu Hotel(NH31)
Satyam Hotel(NH31)
Anand Bhawan 9334610111
Shanti Vivah Bhawan 9308332928
Bihari Atithi Sadan
Dharamshala
Sri Marwari Vivah Bhawan 222039
Bihari Atithi Sadan
Fire Nagar Pancahyat
Naugachia Nagar Panchayat 24020202
Fire Bhagalpur
Shree Gopal Gaushala 222123